استارت آپ
استارت آپ چیست

استارت آپ واژه ای است که اخیرا در جهان فناوری و اطلاعات به دفعات مکرر شاهد استفاده از آن در توصیف شرکت ها و کمپانی های جدید و نوپا هستیم و همچنان اختلاف بر سر تعریف و معنی آن زیاد هست، اما حقیقت ان است که بر اساس یک ایده ی جدید و خلاقانه کار