راکت شو

گروه شتاب دهنده کسب و کارهای آنلاین

تماس با ما:

تماس ۱: ۰۹۱۵۲۰۵۸۲۳۳
تماس ۲: ۰۹۳۷۲۷۷۰۸۳۸
ایمیل: msnehsani@gmail.com

آدرس: نیشابور _ واحد رشد و فناوری دانشگاه علمی و کاربردی خیام

ارتباط با ما: